Mediace a reflexe jejích aktuálních trednů

Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů
Lenka Holá, Michal Malacka a kolektiv

Kdo by si nepřál vědět, co je a co není dobrým řešením našich konfliktů? Tato kniha neposkytuje jednoduché návody, ale může nás při hledání odpovědí na tyto otázky nasměrovat. Je kolektivním dílem autorů, kteří si vzali za cíl zmapovat vývoj a aktuální trendy využití mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy. Téma postihujez pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či pedagogiky.

Zpět

Koupit knihu

Leges