Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů

Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů
Lenka Holá

Kniha seznamuje se základními charakteristikami mediace, s jejími teoretickými východisky, principy, vztahy a samotným procesem mediace, informuje i různých mediačních přístupech, stylech a mediačních technikách, pozornost je věnována roli mediátora a kompetencím pro výkon jeho profese, mediace se užívá při řešení interpersonálních konfliktů v nejrůznějších oblastech společenské praxe. Při mediaci neutrální kvalifikovaná osoba napomáhá účastníkům konfliktu vzájemnému dorozumívání, jejím cílem je dosažení spokojenosti s procesem a výsledkem řešení konfliktu. Metodu komunikace využívají psychologové (zejm. sociální), sociologové, právníci a sociální pracovníci.

Zpět