Mediace v praxi optikou empirického výzkumu

Lenka Holá, Martina Urbanová a kolektiv

Mediace v praxi optikou empirického výzkumu

Kniha přináší výsledky tříletého reprezentativního výzkumu mediace v České republice. Komplexní analytické zkoumání s využitím statistické analýzy, ekonomické analýzy mediace, kvantitativního výzkumu formou dotazníků a kvalitativního výzkumu formou rozhovorů přináší velké množství poznatků k současné právní úpravě mediace z pohledu hlavních zainteresovaných expertů – zapsaných mediátorů, soudců a advokátů, přičemž autenticitu a zajímavost textu dodávají doslovné citace jejich odpovědí. Autoři podávají ucelený výklad situací týkajících se mediace, přitom se nevyhýbají ani ožehavým nebo ne zcela vyjasněným tématům. Výstupy výzkumu tak poskytují ucelený pohled na to, jak si nyní mediace v České republice „stojí“ a mohou posloužit jako podklad pro zamyšlení, jakým směrem by se měla její právní úprava, ale především praxe, vydat dál.

Koupit knihu

Wolters Kluwer