Nejčastější otázky a odpovědi

Co je to mediace?

Mediace je metoda řešení konfliktů za pomoci třetí strany - mediátora. Ten pomáhá účastníkům v jejich vzájemné komunikaci a dosažení výsledku, s nímž by mohli být spokojeni. Je to neformální, mimosoudní metoda řešení konfliktů, do které vstupují účastníci dobrovolně. Mají tak možnost problémy řešit vlastními silami a podle vlastních představ.

Kdo je mediátor a jaká je jeho úloha?

Mediátor je odborník v oblasti komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů. Vytváří bezpečné prostředí a  umožňuje výměnu informací, které si strany nemohly sdělit nebo se při jejich sdělování nevnímaly. Mediátor je nestranný - má zájem na prospěchu všech zúčastněných. Není poradcem ani terapeutem, ale přispívá ke změně vztahu mezi účastníky a k nalezení pro ně uspokojivého řešení.

Kdy je mediace vhodná?

Mediace je vhodná tam, kde lidé nechtějí bojovat. Chtějí zlepšit svou vzájemnou komunikaci a řešit problémy. Jsou schopni spolu mluvit alespoň na minimální úrovni a mají snahu dojít k dohodě. Je široce využitelná jak v osobní, tak i pracovní oblasti.

Jak mediace probíhá?

Mediace probíhá v neformálním prostředí. Po úvodní části, kdy mediátor objasní stranám vše potřebné, mají pak prostor ke sdělení svého pohledu na věc, vnímání a prožívání, svých potřeb a zájmů. Ve vzájemné komunikaci se snaží dojít k porozumění a nalezení dohody na řešení.

Co je výsledkem mediace?

Výsledkem mediace je to, co potřebují účastníci. Může to být vyjasnění událostí, vzájemné porozumění, změna vztahu stejně jako dohoda na řešení problémů. Důležité je, aby s ní byly spokojeny obě strany, aby odrážela jejich možnosti a přání, byla reálná a naplnitelná. V případech, kde to okolnosti vyžadují, je mediační dohoda předkládána soudu ke schválení či k dalšímu rozhodování.

Jak dlouho mediace trvá?

Mediační sezení trvá 1,5 – 3 hodiny. Jejich počet není stanoven, ale obvykle jsou zapotřebí dvě a více sezení. Záleží na povaze a složitosti problému a motivaci účastníků k pozitivní změně. Jejich zájem a snaha jsou velmi důležité.

Jaká je úspěšnost mediace

Zkušenosti u nás i v zahraničí ukazují, že mediace přináší efektivní, více stabilní a současně kreativní výsledky. Úspěšná je ta mediace, kde jsou účastníci spokojeni s jejím průběhem i výsledkem. Měřeno počtem dosažených dohod, až 80% případů k ní v ústní či písemné podobě dojde.

Mediace mě zaujala. Co dál?

Kontaktujte mediátora. Nejčastější způsob je telefonický. Máte tak možnost zjistit všechny potřebné informace, seznámit se s mediátorem a rozhodnout se, zda mediaci zahájíte. Pokud mediátora osloví jen jedna strana, společně zvážíte, jak pro mediaci citlivě získat i druhou stranu.

Mám zájem o mediaci

Kontakt