Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Lenka Holá, Martina Urbanová a kol.

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až ke statistice výskytu případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali.

Díky tomu se jedná o velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo určené nejen studentům, kteří se teprve v oboru rozkoukávají, ale i odborníkům, jenž ocení zejména praktickou stránku knihy.

Koupit knihu

Wolters Kluwer